Akupunktur är starkt knuten till metafysiska föreställningar inom gammal kinesisk filosofi – dualismen mellan de så kallade energityperna yin och yang, och läran om de fem elementen (eld, jord, metall, vatten och trä) . Sjukdom och ohälsa anses uppstå genom obalans mellan dessa “element” i kroppen och mellan yin och yang.

unnamed