Vad är koppning?

Koppning är en alternativmedicinsk metod där vakum används för att lyfta upp hud och bindväv. Denna metod har använts inom kinesisk medicin i cirka 4000 år. Idag används koppning i alla länder.

Koppning används ofta som ett komplement till akupunkturbehandlingen men jag erbjuder det även enskilt som koppningsmassage. Denna teknik kan vara fördelaktig vid smärta som onda ryggar och axlar eller bara avslappning. Koppning är enkel att utföra. Koppen sätts på det smärtsamma området, exempelvis axel, rygg, tennisarmbåge, musarm, knä eller triggerpunkter. Mellan koppan och huden skapas ett undertryck som befrämjar blod- och lymfcirkulationen.Glaskopporna sätts på kroppen genom ett vakuum som skapas med eld. Dessa vilar på fasta punkter på kroppen eller förs över huden.

Koppningsmassage

Här dras koppen sakta fram och tillbaka över det smärtsamma området på kroppen. Det kan upplevas skönt och avslappnande. Man kan också använda metoden för att reducera celluliter.

Koppning används med fördel även mot:

– Celluliter och bristningar
– Smärta och värk
– Svullna och stickande ben
– Muskelspänningar
– Dålig blodcirkulation